Don Bosco Helchteren

Studieprofiel STEM-Technieken

Met de richting STEM-Technieken bereiden we je voor op de typische STEM-richtingen die je voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. In de 2de en 3de graad zijn dat de richtingen Elektrische Installatietechnieken, Mechanische Vormgevingstechnieken, Houttechnieken en Industriële ICT. De nadruk ligt op denken en doen, “brains” en “skills”.

In de 1ste graad krijg je de kans om je STEM-vaardigheden te ontdekken. In de lessen wiskunde en wetenschappen ligt de nadruk op het bereiken van de basisdoelstellingen zodat je wat meer tijd krijgt om die te behalen. Je krijgt ook een brede algemene vorming mee en we maken in het lessenpakket ook ruimte om je te leren hoe je moet studeren en hoe je je kan ontwikkelen als mens en als klasgroep.
In het 2de jaar kan je volgens je interesse al specifieker kiezen voor oriëntatie hout enerzijds of mechanica-elektricteit anderzijds.

Als de STEM-school bij uitstek in de omgeving zorgen we dat ons onderwijs de 4 pijlers van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) evenwaardig behandelt. Op die manier ben je goed voorbereid op de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.

Na de 1ste graad:

Je kan kiezen uit 3 opleidingen in de 2de graad: Elektrische Technieken, Mechanische Technieken en Houttechnieken. In de 3de graad lopen deze opleidingen door en krijg je ook de mogelijkheid om in te stappen in de richting Industriële ICT. Deze studierichtingen bereiden je zeer goed voor op studies in een specialisatiejaar, in het hoger onderwijs of op een mooie job op de arbeidsmarkt. Vooral na een specialisatiejaar zijn deze profielen zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

De Specialist

A-stroom 1 STEM-Technieken 2 STEM-Technieken

Algemene Vorming

27u

25u

Aardrijkskunde
2
1
Beeld
1
1
Engels
2
Frans
4
3
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Mens & Samenleving
2
Muziek
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4

Differentiatie
remediëring/verdieping

5u

2u

Leren & Leven
1
1
STEM & ICT
4
STEM-Technieken
1

Basisopties

5u

STEM-Technieken
Oriëntatie (Hout of
Mechanica-Elektriciteit)

5