Info-avond Nieuwe Eerste Graad

maandag 8 maart 19u

Deze info-avond zal online gebeuren: de links volgen nog

DE INGENIEUR

Wil jij creatief en probleemoplossend denken? Heb je een sterke interesse voor wiskunde en wetenschappen?

Kies dan voor

STEM-Wetenschappen

FINALITEIT HOGER ONDERWIJS

DE SPECIALIST

Ben je een denker en een doener? Heb je een sterke interesse voor moderne technologieën?

Kies dan voor

STEM-Technieken

FINALITEIT HOGER ONDERWIJS
OF ARBEIDSMARKT

DE VAKMAN M/V

Ben je een echte doener? Ben je handig en heb je interesse in techniek?

Kies dan voor

STEM-Realisaties

FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Don Bosco

Ons onderwijs vertrekt steeds vanuit de opvoedingsstijl van Don Bosco. We staan kort bij onze leerlingen en voeden hen op in en tot vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving. We vertrekken daarbij vanuit regels en afspraken die gebaseerd zijn op gezond verstand, redelijkheid en hartelijkheid.

STEM-onderwijs

Het STEM-onderwijs dat wij aanbieden zet in op de kruisbestuiving tussen 4 disciplines: Science, Technology, Engineering en Mathematics. We vertrekken steeds vanuit een probleemstelling om dan met behulp van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde te onderzoeken hoe dit probleem op een duurzame manier kan opgelost worden. Onze leerlingen doen daarvoor beroep op hun creativiteit, hun kennis en kunde, onze sterke technologische infrastructuur en op de vakspecialisten die hen lesgeven.

Algemene vorming

Onze ingenieurs, specialisten en vaklui krijgen op onze school ook een brede algemene vorming mee. We vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis en vaardigheden mee te geven die ze ook in hun latere leven in de maatschappij zullen nodig hebben. Zo leren ze om de wereld rondom hen te begrijpen waardoor ze een actieve rol in de samenleving kunnen opnemen.