Don Bosco Helchteren

STUDIEPROFIEL STEM-WETENSCHAPPEN

Met de richting STEM-wetenschappen bereiden we je voor op de typische STEM-richtingen die je voorbereiden op het hoger onderwijs. In de 2de en 3de graad zijn dat de richtingen Industriële Wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica en Elektromechanica. In Industriële wetenschappen is wiskunde de belangrijkste bouwsteen om technische problemen op te lossen. Voor Elektriciteit-Elektronica en Elektromechanica is ook praktisch wiskundig inzicht vereist om problemen kunnen op te lossen. De nadruk ligt op bedenken, ontwerpen, creativiteit en problemen oplossen en dit op het vlak van Wetenschappen en Engineering.

In de 1ste graad krijg je de kans om je STEM-vaardigheden en -interesses te ontdekken. In de lessen wiskunde en wetenschappen krijg je niet enkel de basisleerstof mee, je krijgt de kans om dieper te gaan in de leerstof. Je krijgt ook een brede algemene vorming mee en we maken in het lessenpakket ook ruimte om je te leren hoe je moet studeren en hoe je je kan ontwikkelen als mens en als klasgroep.

Als de STEM-school bij uitstek in de omgeving zorgen we dat ons onderwijs de 4 pijlers van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) evenwaardig behandelt. Op die manier ben je goed voorbereid op de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs.

Na de 1ste graad:

Je kan kiezen uit 3 opleidingen in de 2de graad: Industriële Wetenschappen, Elektromechanica en Elektriciteit-Elektronica. Deze opleidingen lopen door in de 3de graad en bereiden je zeer goed voor op studies in het hoger onderwijs, waarbij je als oud-leerling van onze school een zeer grote slaagkans hebt om een bachelor- of masterdiploma te behalen.

De Ingenieur

A-stroom 1 STEM-Wiskunde 2 STEM-Wetenschappen

Algemene Vorming

27u

25u

Aardrijkskunde
2
1
Beeld
1
1
Engels
2
Frans
4
3
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Mens & Samenleving
2
Muziek
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4

Differentiatie
remediëring/verdieping

5u

2u

Leren & Leven
1
1
STEM & ICT
2
Wiskunde
2
1

Basisopties

5u

STEM-Wetenschappen
5