Don Bosco Helchteren

Zorgbeleid

Goed onderwijs is voor ons onlosmakelijk verbonden met een goed zorgbeleid. De zorgen voor onze leerlingen worden door verschillende mensen op onze school opgenomen.

Op de eerste plaats zullen de vakleerkrachten steeds proberen om elke leerling te ondersteunen in zijn of haar noden. Zij bieden hierin de brede basiszorg waarop elke leerling kan terugvallen.

Daarnaast heeft elke leerling 1 of 2 klastitularissen. Dit is voor de leerling het eerste aanspreekpunt wanneer hij of zij vragen of problemen heeft. De klastitularis is vaak een leerkracht die een behoorlijk aantal uren in de klas komt en een goed zicht heeft op de groepsdynamiek in de klas. Ook de zorgen van de klastitularis vallen onder onze brede basiszorg.

Wanneer die brede basiszorg onvoldoende steun biedt, dan kom je terecht in de fase van verhoogde zorg. Onze graadcoördinatoren gaan dan met jou aan de slag. Ze beluisteren je verhaal, organiseren overleg en stellen een plan van aanpak op. Voor dyslexie, dyscalculie en andere leerstoornissen stellen we samen met jou en je ouders stappenplannen op om je optimaal te kunnen begeleiden.

In de fase van verhoogde zorg kan het ook nodig zijn om externe partners in te schakelen. Zo kan je voor heel wat zaken terecht bij het CLB-team van onze school. Zij kunnen je ondersteunen als je worstelt met studiekeuze, als je sociale of emotionele problemen hebt, als je een doorverwijzing nodig hebt, … We werken als school regelmatig samen met verschillende externe partners zoals Arktos vzw, het CGG, het CAD, de schoolinspecteur van de politie, …

Het CLB kan in overleg met de school ook bepalen dat je recht hebt op uitbreiding van zorg, extra ondersteuning. Je wordt dan aangemeld om die ondersteuning te krijgen van iemand van het OndersteuningsNetwerk. Deze ondersteuners hebben ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen met ASS, ADHD, …

Wanneer de zorgen die we als school kunnen aanbieden toch onvoldoende steun en hulp bieden, dan kijken we samen met het CLB, je ouders en jou naar een traject op maat waarin je wel de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.