De troeven in ons zorgbeleid

 • Pedagogisch project van Don Bosco:
  • Warme en gastvrije omgang met leerlingen.
  • Speciale aandacht voor kwetsbare leerlingen.
 • Aparte eetzaal, speelplaats en lokalen voor 1ste graad.
 • Kleinere klasgroepen in de A-stroom (maximum 14 leerlingen) en B-stroom (maximum 12 leerlingen) van het 1ste jaar om de overgang van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
 • Vlotte communicatie met ouder(s) via ons leerlingvolgsysteem in Smartschool
  • Overzicht afwezigheden.
  • Zicht op resultaten via Skore.
  • Volg het functioneren van uw zoon/dochter via Leerlingvolgsysteem.
  • Communicatie met de leerkrachten en de school via berichten
 • Extra ondersteuning voor taal en wiskunde mogelijk in 1ste en 2de jaar.
 • Avondstudie en huiswerkbegeleiding op maat voor alle leerlingen.
 • Begeleiding van leerstoornissen (ADHD, dyslexie, dyscalculie, …) door 2 zorgleerkrachten.
 • Vakleerkrachten en klastitularissen nemen basiszorgen op in de klas.
 • Graadcoördinatoren begeleiden leerlingen wanneer de basiszorgen niet volstaan.
 • Samenwerking met CLB, OndersteuningsNetwerk (ON) en externe partners zoals Arktos, CAD, de schoolinspecteur van de politie, …