Don Bosco Helchteren

Theoretische Denkers

2de graad

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Leerlingen Technologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

3de graad

  • Uitgebreid pakket wiskunde 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren 
  • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen 
  • Beperkte uitbreiding chemie

Lessentabellen nog niet beschikbaar

  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen 
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren

Lessentabellen nog niet beschikbaar

  • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computeren netwerkarchitectuur 
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren 
  • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen

Lessentabellen nog niet beschikbaar

Universiteit Master, finaliteit Doorstroming