Theoretische Denkers

2de graad

Waarom?

 • Je hebt een passie voor techniek en wetenschap
 • Je wil weten hoe robots, machines, Virtual Reality, Internet of Things, … werken
 • Je werkt graag met computers
 • Je hebt een wiskundeknobbel

 

Lesinhouden:

 • Natuur- en technisch wetenschappelijk denken
 • Chemie
 • Mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica
 • Informaticawetenschappen
 • Engineering
 • Gevorderde wiskundeToekomstmogelijkheden

Je volgt een opleiding aan een universiteit of hogeschool zoals

 • Industriële wetenschappen en technologie
 • Toegepaste wetenschappen
 • Productontwikkeling
 • Toegepaste Informatica
 • Computerwetenschappen

Waarom?

 • Je bent geïnteresseerd in economie en organisatie
 • Je bent sterk in communicatie
 • Je werkt graag met computers
 • Je bent goed in wiskunde

 

Lesinhouden:

 • Inzicht in economie als systeem en werking van ondernemingen
 • Keuzegedrag van producent en consument
 • Marktwerking
 • Internationale handel
 • Boekhouden (accounting)
 • Toegepaste bedrijfswetenschappen
 • (Vennootschaps)recht
 • Functioneel ICT-gebruik (o.a. Office pakket)
 • Verdiepte basis wiskunde

 

Toekomstmogelijkheden:

Je volgt een opleiding aan een universiteit of hogeschool zoals

 • Economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen
 • Bedrijfsmanagement
 • International business management
 • Retailmanagement
 • Marketing

3de graad

 • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computeren netwerkarchitectuur 
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren 
 • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen

Lessentabellen nog niet beschikbaar

 • Uitgebreid pakket wiskunde 
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren 
 • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen 
 • Beperkte uitbreiding chemie

Lessentabellen nog niet beschikbaar

Lessentabellen nog niet beschikbaar

Universiteit Master, finaliteit Doorstroming