Theoretische Denkers

3de graad

  • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computeren netwerkarchitectuur
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren
  • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen
Nieuwe lessentabellen en meer info zullen wellicht begin juni beschikbaar zijn.  
  • Uitgebreid pakket wiskunde 
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren 
  • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, flu├»domechanica, golven en trillingen 
  • Beperkte uitbreiding chemie

Nieuwe lessentabellen en meer info zullen wellicht begin juni beschikbaar zijn.

Universiteit Master, finaliteit Doorstroming