Studieprofiel Theoretische Denkers

Universiteit Master, finaliteit Doorstroming

Je hebt talent voor wiskunde en/of talen, je kan abstract denken en vlot logisch redeneren. 

1A Masterclass wiskunde:

Naast een brede algemene vorming die voor iedereen in de A-stroom hetzelfde is, word je extra uitgedaagd met een masterclass met 2 lesuren wiskunde. Daarnaast maak je in onze 2 heldenuren kennis met verschillende studiegebieden zoals STEM, Sport, Moderne Talen, Wetenschappen, Kunst, Maatschappij & Welzijn en Economie & Organisatie. 

Tot slot ondersteunen we ons laptopproject met een lesuur ICT waarin je je digitale vaardigheden verder ontwikkelt, leert hoe je goed kan omgaan met sociale media, de basis meekrijgt van tekstverwerking, rekenbladen en presentatiemogelijkheden, leert omgaan met verschillende bestandstypes en cloudtoepassingen en ook de beginselen leert van programmeren.

2A

We bouwen verder op je brede algemene vorming. Je masterclass wiskunde krijgt ook in het 2de jaar een vervolg zodat je je kennis verder kan verdiepen. Je kiest voor een basisoptie uit een van de volgende studiedomeinen:

  • 5u STEM-wetenschappen:
    • STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen vertrekken vanuit een probleemstelling en gaan natuurwetenschap, techniek en wiskunde op een theoretische en praktische manier inzetten om een oplossing te bedenken. 
  • 5u Economie & organisatie
    • De leerlingen leren over de consument, de onderneming, de overheid, ondernemingszin en ondernemerschap en de data-economie.

2de graad

3de graad

De Theoretische Denkers

A-stroom 1A Masterclass Wiskunde 2A

Algemene Vorming

27u

25u

Aardrijkskunde
2
1
Beeld
1
1
Engels
2
Frans
4
3
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Mens & Samenleving
2
Muziek
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4

Differentiatie
remediëring/verdieping

5u

2u

ICT
1
Masterclass wiskunde
2
2
Heldenuren
2

Basisopties naar keuze

5u

STEM-Wetenschappen
5
OF
Economie & organisatie
5