Studieprofiel Praktische Doeners

Finaliteit Arbeidsmarkt

De praktische doener: wiskunde en talen vind je moeilijk, jouw talenten komen tot hun recht als je met je handen aan de slag kan, je bent vooral een doener.

1B met ondersteuning wiskunde en/of Nederlands

Naast een brede algemene vorming die voor iedereen in de B-stroom hetzelfde is, krijg je 1 lesuur extra ondersteuning voor wiskunde en/of Nederlands. Daarnaast maak je in onze 2 heldenuren kennis met verschillende studiegebieden zoals STEM, Sport, Moderne Talen, Wetenschappen, Kunst, Maatschappij & Welzijn en Economie & Organisatie.

Tot slot ondersteunen we ons laptopproject met een lesuur ICT waarin je je digitale vaardigheden verder ontwikkelt, leert hoe je goed kan omgaan met sociale media, de basis meekrijgt van tekstverwerking, rekenbladen en presentatiemogelijkheden, leert omgaan met verschillende bestandstypes en cloudtoepassingen en ook de beginselen leert van programmeren.

2B met ondersteuning wiskunde en Nederlands

We bouwen verder op je brede algemene vorming. Je krijgt verdere ondersteuning voor wiskunde en/of Nederlands zodat je je kennis verder kan uitbreiden. Je kiest daarnaast voor een of meerdere basisopties uit de volgende studiedomeinen:

  • 10u STEM-realisaties: 
    • STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen vertrekken vanuit een probleemstelling en gaan natuurwetenschap, techniek en wiskunde op een heel praktische manier inzetten om een oplossing te bedenken. Ze maken kennis met gereedschappen en machines die in een productieproces nodig zijn. Ze kunnen hun STEM-vaardigheden ontwikkelen binnen de domeinen elektriciteit, hout en mechanica.

Of 

  • 5u Economie & Organisatie:
    • De leerlingen leren over de consument, de onderneming, de overheid, ondernemingszin en ondernemerschap en de data-economie.
  • 5u Maatschappij & Welzijn:
    • De leerlingen leren over lichaamszorg, lifestyle en voeding.

2de graad

3de graad

De Praktische Doener

B-stroom 1B met ondersteuning wiskunde en/of Nederlands 2B met ondersteuning wiskunde en/of Nederlands

Algemene Vorming

27u

20u

Beeld
1
1
Engels
3
Frans
3
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Maatschappelijke Vorming
2
3
Muziek
1
1
Natuur & Ruimte
2
2
Nederlands
4
3
Techniek
6
0
Wiskunde
4
3

Differentiatie
remediëring/verdieping

5u

2u

Ondersteuning Wiskunde
1
1
Ondersteuning Nederlands
1
1
Heldenuren
2
ICT
1

Basisoptie naar keuze

10u

STEM-Realisaties
10
OF
Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
5
5