Don Bosco Helchteren

Praktische Denkers

2de graad

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Leerlingen Elektromechanische technieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in industriële elektromechanische systemen en processen. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. 

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties. 

Leerlingen Elektrotechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. 

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Leerlingen Houttechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzichten in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines.

Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken. 

Leerlingen Mechanische technieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in het ontwerpen en realiseren van producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen. Via een CAD/CAM-toepassing modelleren en vervaardigen ze werkstukken met een computergestuurde vormgevingsmachine. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologischwetenschappelijk te onderbouwen.

 

Vanaf 1/9/22 richten we ons in deze finaliteit ook op andere studiedomeinen naast STEM

3de graad

 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica, mechanica 
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde 
 • Elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren 
 • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

Lessentabellen nog niet beschikbaar

 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica, mechanica 
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde 
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen 
 • Draden en kabels trekken 
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden 
 • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context

Lessentabellen nog niet beschikbaar

 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica 
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde
 • Kennis van regelsystemen, programmeerbare logische sturingen, sensoren en actuatoren 
 • Netwerken in functie van automatisering 
 • Diagnose en herstellingen van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie

Lessentabellen nog niet beschikbaar

 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde 
 • Materiaalkunde 
 • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde 
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, tekenen, programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen 
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren 
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken met de CNC-houtbewerkingsmachines voor binnenen buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerwerk, houtskeletbouw en decors en standenbouw 
 • Technologie en technieken binnen de houtsector

Lessentabellen nog niet beschikbaar

 • Uitbreiding van fysica: mechanica, constructieleer 
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde 
 • Bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen 
 • Verspanende en niet-verspanende bewerkingen 
 • Onderdelen, componenten en verbindingsstukken samenstellen 
 • CAD/CAM

Hogeschool (Bachelor) of arbeidsmarkt, finaliteit Doorstroming of Arbeidsmarkt