Studieprofiel Praktische Denkers

Hogeschool (Bachelor) of Arbeidsmarkt, finaliteit Doorstroming of Arbeidsmarkt

Wiskunde en/of talen gaan soms wat minder vlot, jouw talenten komen het meest tot hun recht als je theorie kan omzetten in praktijk.

1A met ondersteuning wiskunde en Nederlands

Naast een brede algemene vorming die voor iedereen in de A-stroom hetzelfde is, krijg je 2 lesuren extra ondersteuning voor wiskunde en Nederlands. Daarnaast maak je in onze 2 heldenuren kennis met verschillende studiegebieden zoals STEM, Sport, Moderne Talen, Wetenschappen, Kunst, Maatschappij & Welzijn en Economie & Organisatie. 

Tot slot ondersteunen we ons laptopproject met een lesuur ICT waarin je je digitale vaardigheden verder ontwikkelt, leert hoe je goed kan omgaan met sociale media, de basis meekrijgt van tekstverwerking, rekenbladen en presentatiemogelijkheden, leert omgaan met verschillende bestandstypes en cloudtoepassingen en ook de beginselen leert van programmeren.

2A met ondersteuning wiskunde en Nederlands

We bouwen verder op je brede algemene vorming. Je krijgt verdere ondersteuning voor wiskunde en Nederlands zodat je je kennis verder kan uitbreiden. Je kiest voor een basisoptie uit een van de volgende studiedomeinen:

  • 5u STEM-technieken:
    • STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. De leerlingen vertrekken vanuit een probleemstelling en gaan natuurwetenschap, techniek en wiskunde op een praktische manier inzetten om een oplossing te bedenken. Ze kunnen hun STEM-vaardigheden ontwikkelen met een oriëntering Hout of oriëntering Mechanica-Elektriciteit
  • 5u Economie & organisatie
    • De leerlingen leren over de consument, de onderneming, de overheid, ondernemingszin en ondernemerschap en de data-economie.

2de graad

3de graad

De Praktische Denkers

A-stroom 1A met ondersteuning wiskunde en Nederlands 2A met ondersteuning wiskunde en Nederlands

Algemene Vorming

27u

25u

Aardrijkskunde
2
1
Beeld
1
1
Engels
2
Frans
4
3
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Mens & Samenleving
2
Muziek
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4

Differentiatie
remediëring/verdieping

5u

2u

Ondersteuning wiskunde en Nederlands
2
2
Heldenuren
2
ICT
1

Basisoptie naar keuze

5u

STEM-technieken

5
OF

Economie & organisatie

5