Don Bosco Helchteren

FAQ iPad

Er zijn verschillende redenen waarom wij kiezen voor de iPad. Op de eerste plaats is het een
licht toestel dat makkelijk in de boekentas past en een opgeladen batterij gaat tot 10 uur mee
zodat opladen in de loop van een schooldag overbodig is. Daarnaast worden iPads op onze
school al gebruikt sinds 2013. Hierdoor hebben we reeds de nodige ervaring opgedaan en zijn
we ervan overtuigd dat een iPad probleemloos 3 schooljaren gebruikt kan worden.
Tenslotte zorgt Jamfschool (het vroegere Zuludesk, het Mobile Device Management (MDM)
systeem) ervoor dat de toestellen op school beheerd kunnen worden zodat de iPads enkel
gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Zo kunnen de leerkrachten bepalen tot
welke toepassingen de leerlingen toegang hebben tijdens de les. Ook u kan dit wanneer het
toestel zich bij u thuis bevindt.

Elk jaar starten de leerlingen in 2 STEM-wiskunde met de iPad. In het 3e jaar komen daar de
richtingen Electronica-Elektriciteit en Electromechanica bij en in het 5e jaar de richting ICT, dit
zet zich door in alle aansluitende jaren.

U kan als ouder een toestel kopen of huren via de school. Indien u beslist een toestel te kopen
dan kan dit bovendien aan interessante voorwaarden. Als u zelf reeds een iPad hebt die aan
de technische vereisten voldoet (zie 5), dan kan uw zoon/dochter dit onder bepaalde
voorwaarden gebruiken als iPad voor de school. (zie 6).

Op dit ogenblik gebruiken onze leerlingen de iPad (32Gb, 6e en 7e generatie) die gelanceerd
werden in respectievelijk september 2018 en september 2019 Leerlingen die in het schooljaar
2020-2021 starten met de iPad, zullen de iPad 2019 gebruiken. We verwachten dat elk toestel
de recentere versie van het iOS besturingssysteem aan kan (PadOS 13).

Omwille van technische ondersteuning en de verschillende toepassingen waarvoor de iPad
gebruikt zal worden, kunnen we naast de huidige iPad (6e generatie, lancering september
2018) alleen iPad 5e generatie (gelanceerd maart 2017) of iPad Pro toelaten. Omwille van de
kleinere schermgrootte raden we de iPad Mini af.

Ja, als het toestel voldoet aan de vereiste technische specificaties (zie 4 & 5). Tegelijkertijd
vragen we wel dat u van het toestel een back-up maakt zodat het gewiste toestel ingebracht
kan worden in het beheersysteem van de school en dat het toestel niet gedeeld wordt met
andere gezinsleden.

Een digitale pen is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan. Hier heb je verschillende mogelijkheden:

  • Pencil van Apple:
   • pencil 1 voor gewone iPads vanaf 2018 (€ 90 na educatieve korting)
   • pencil 2 voor iPad Pro’s vanaf 2018 (€ 121 na educatieve korting)
  • Crayon van Logitech: 1 versie voor alle iPads vanaf 2018 (€ 66,99)

De school raadt de Crayon van Logitech aan omdat deze dezelfde mogelijkheden als de Pencil 1 van Apple maar zoals u merkt 20 euro minder kost. Heeft u reeds een pen van Apple dan is dat natuurlijk goed en moet u geen andere pen aanschaffen.

Heeft u een pen van een ander merk dan Apple of Logitech? Neem dan even contact op met de school via het vragenformulier op de website

Wilt u een Logitech Crayon bestellen? Dan kan de school dit voor u doen. Laat het ons dan voor 10 juli 2020 weten! Daarna zal u dit zelf moeten doen. Dat kan via de website van Logitech, Coolblue, …`

Ja dit is perfect mogelijk. Indien uw zoon/dochter overschakelt naar een richting die niet
gebruikt maakt van de iPad , kan u de restwaarde van het toestel betalen en is de iPad van u.

Indien u via de school een toestel huurt dan wordt de huurprijs € 150 per schooljaar
aangerekend via de schoolrekening in 10 schijven van € 15 (elke maand behalve juli en
augustus). En dit gedurende een periode van 3 jaar. Daarna is het toestel van u.
Deze kost is exclusief een verzekering, maar inclusief een bijbehorende beschermhoes
(valbescherming) en kosten voor beheer en apps.
Indien u een iPad aankoopt via de school dan kan dit via een invulformulier op de website of
via de brief bij de inschrijving waar u een korting geniet op de catalogusprijs (€359 voor de
iPad 32GB). Ook in dit geval raden we de eigen verzekering sterk aan. In deze leasing van €
15/maand zitten ook de kosten voor de apps en het beheersysteem omvat.
Gebruikt uw zoon/dochter een eigen toestel dan rekenen we een forfaitaire kost aan van € 20
per schooljaar voor beheer en apps (10 maanden a €2/maand).

U kan de iPad bestellen via de website van onze school, dit kan tot en met 10 juli. Wenst u de iPad zelf aan te kopen in een winkel dan bestelt U de iPad best ten laatste eind juli, om zeker te zijn dat de iPad tijdig kan worden geleverd en klaargemaakt kan worden.
Eind augustus worden dan alle toestellen geleverd en wordt u op de hoogte gebracht over het feit wanneer u het mag komen ophalen op school.

Neen, dit is niet mogelijk. U kan uiteraard zelf op zoek gaan naar een verzekering. De polis van
de school is enkel bedoeld voor toestellen gekocht of gehuurd via de school.

De school engageert zich om te streven naar een aantal kostenbesparende maatregelen ten
gevolge van het gebruik van de iPad. Zo zal er in het 5e jaar geen grafisch rekentoestel
(kostprijs +/- € 100) aangekocht dienen te worden. Deze rekentoestellen zullen vervangen
worden door een app die de school zal voorzien. Daarnaast verwachten we dat er ook een
daling zal zijn van het aantal kopies.

In geval van praktische vragen kunnen onze leerlingen terecht bij de iPad Helpdesk o.l.v Stijn
Clauw, Bert Machiels of Zander Machiels.
Voor technische ondersteuning kunnen ze terecht bij onze ict-dienst via Smartschool of
ipad@donboscohelchteren.be.
Voor dringende technische ondersteuning buiten de schooluren kan u bij een Switchservicepunt
terecht.

In geval van praktische vragen of technische ondersteuning kan u als ouder terecht bij onze
ict-dienst via Smartschool of ipad@donboscohelchteren.be.
Voor dringende technische ondersteuning buiten de schooluren kan u bij een Switchservicepunt
terecht.
Voorts is er ook een info-avond gepland over het pedagogisch gebruik van de iPad begin
oktober waarop u meer dan welkom bent.

Al onze leerkrachten in de iPad-klassen gebruiken sinds september 2013 een eigen iPad.
Sindsdien loopt er voor hen een intern nascholingsprogramma en ook tijdens het huidige/
volgende schooljaar wordt er gewerkt aan permanente professionalisering van de
leerkrachten.

Wellicht niet. We rekenen op een gebruikscyclus van 3 jaar. Een leerling die dus in het tweede
jaar start, zal op het einde van het 6e jaar 2 iPads gebruikt hebben.

Dit wordt nog meegedeeld maar hou hiervoor zeker de agenda op onze website in het oog of
als bestaande leerling kan u de data ook terugvinden in ons Magazien.
U wordt hiervan nog persoonlijk op de hoogte gebracht.

Ja, een eigen toestel (iPad die u al had of niet via de school heeft aangekocht) moet ook geregistreerd worden op de school. Dit moet op school gebeuren. De data waarop dit kan, zal u terugvinden via onze website. Meer info hierover krijgt u ook via mail na inschrijving op onze
school.
Opgelet: het toestel wordt hierbij gewist dus zorg ervoor dat u op voorhand een reservekopie maakt (zowel op pc als op iCloud) én dat u het wachtwoord van uw Apple
ID kent.

Wanneer we naar de privacy gaan kijken, en zeker naar de GDPR-regelgeving kunnen we
ouders en leerlingen gerust stellen. Apple heeft een zeer strikt privacy protocol, dat zeer strikt gevolgd moet worden door device management tools, zoals Jamfschool, en het klasbeheer, door Apple Klaslokaal. De mogelijkheden die een leerkracht hierdoor krijgt zijn zeer beperkt.
Wij kunnen geen privéberichten lezen. Er wordt niets bewaard in Jamfschool of Klaslokaal,
zeker geen toetsaanslagen! (Toetsenborden van andere leveranciers of ontwikkelaars kunnen
wel toetsaanslagen verzamelen. Wij hebben geen toegang tot de inhoud van die toetsenborden. Daarnaast zorgt Apple ervoor dat je met die toetsenborden GEEN wachtwoord kan invoeren, en het wachtwoord alsnog op het scherm moet invoeren.)
Een leerkracht kan meekijken op een iPad van een leerling, maar alleen wanneer de leerkracht
in de directe nabijheid van de leerling is, wanneer de leerling aan een klas is toegewezen waaraan de desbetreffende leerkracht lesgeeft en enkel tijdens de schooluren/schoolprojecten. Het is dus niet zo dat een leerkracht ’s avonds even kan meekijken met al
onze leerlingen. Hetzelfde geldt voor een leerling die afwezig is tijdens de schooluren. Dat
zouden we zelf ook helemaal niet prettig vinden. Daarenboven kan een leerling duidelijk zien
wanneer het scherm wordt gedeeld met een leerkracht, en verandert de statusbalk op het toestel van kleur. Een leerkracht kan dus, tijdens de les, ook niet ongemerkt meekijken.
De gegevens die worden bewaard in Jamfschool en Klaslokaal zijn enkel de nodige
koppelingen om het geheel werkbaar te maken:

 •  wie zit in welke klas
 •  wie geeft les aan welke klassen
 •  welke apps worden toegewezen aan klassen
 •  is er een Apple ID toegewezen aan een toestel (om verloren toestellen te kunnen opsporen).
  Wij kunnen niet zien welk Apple ID

Enkel de beheerders van de school kunnen aan al deze informatie, maar ze volgen een deontologische code die ons niet toelaat om bv een toestel te traceren zonder dat wij daar toestemming voor vragen, of het toestel niet als verloren is gemeld.
Leerlingen beschikken ook over een reservekopie, om te gebruiken na een defect of verlies van een toestel. Ook deze data wordt niet bewaard in Jamfschool of Klaslokaal. De reservekopie wordt, net zoals bij een privétoestel, bewaard in iCloud. iCloud is een service die Apple aanbiedt. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke iCloudaccounts van leerlingen, collega’s, …
Wil u nog meer weten over privacy en de iPad, dan verwijzen wij graag verder naar een zeer
mooi en duidelijk artikel hierover: https://www.apple.com/benl/privacy/ Jamfschool zelf heeft ook een FAQ over privacy op hun supportpagina: https://support.jamfschool.com/hc/en-us/
articles/115002300733-What-about-privacy-