Lessentabellen 5de en 6de beroeps

ELEKTRISCHE INSTALLATIES BSO 
Totaal3232
5de jaar6de jaar
Algemene Vakken
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
PAV44
Wiskunde11
Technische en Praktische Vakken
Elektriciteit en labo33
Uitvoeringsmethoden
Installatieleer
technisch tekenen
pneumatica
materialenkennis
46
Realisaties elektriciteit
praktijk
stages
1614

HOUTBEWERKING BSO 
Totaal3232
5de jaar6de jaar
Algemene Vakken
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
PAV44
Wiskunde11
Technische en Praktische Vakken
Houtbewerking
technisch tekenen
constructieleer
stijlleer en woninginrichting
machineleer
bestekrekenen
beroepseconomie
toegepaste wetenschappen: elektriciteit
88
Praktijk en stages1515

LASSEN-CONsTRUCTIE BSO 
Totaal3232
5de jaar6de jaar
Algemene Vakken
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
PAV44
Wiskunde11
Technische en Praktische Vakken
Lassen-constructie
technisch tekenen
technologie
werkmethode
materialen
plaatbewerkingstechnieken
78
Praktijk en stages1615

CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES BSO 
Totaal3232
5de jaar6de jaar
Algemene Vakken
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
PAV44
Wiskunde11
Technische en Praktische Vakken
Centrale verwarming en sanitaire installaties
uitvoeringstechnieken
buisnetwerken
elektrische voorzieningen
brandertechnieken
sanitaire installatietechnieken
CV installatietechnieken
88
Praktijk en stages1515

Promovideo Elektrische Installaties

Virtueel lastoestel